INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u onze trainingscatalogus.

Wanneer je niet alleen auto’s wilt repareren, maar deze ook APK wil keuren, dan moet er tenminste één APK keurmeester in het bedrijf aanwezig zijn. Als je een oude Keurpas of een diploma op MBO niveau 3 of hoger hebt, dan mag je aan het APK Keurmeester examen deelnemen. Daarnaast moet je vooraf ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De VOG aanvragen doe je via: https://www.vog-aanvraag.nl/aanvragen/. De volgende functieaspecten moeten worden aangevinkt bij het Algemene screeningsprofiel: 11 – 12 – 21 – 41 – 61. Voorbeeld van de opbouw van de APK keurmeester 1 & 2 training: Duur: gemiddeld 1 avond per week (gedurende 7 weken) + 2 avonden examentraining in week 8 Week 1: APK-Keuringsprocedure Week 2: Remberekeningen Week 3: Trainingsvragen Week 4: Verlichting Week 5: Roestschadeberekeningen Week 6: Trainingsvragen Week 7: Proefexamen Week 8: Extratrainingsvragen+ de aanvraag van het examen bij het EVC.
Wanneer je in het bezit bent van het diploma APK Keurmeester, bent je gedurende twee jaar bevoegd om APK keuringen te verrichten. Na twee jaar moet de bevoegdheidspas vernieuwd worden. APK Keurmeesters met een geldige bevoegdheidspas, of een pas die niet langer dan twee jaar oud is, kunnen rechtstreeks deelnemen aan de training APK Keurmeester bevoegdheidsverlenging. Ieder examenonderdeel wordt afzonderlijk beoordeeld, en voor elk onderwerp moet afzonderlijk een voldoende behaald worden. Is dit niet gelukt? Dan moet de deelnemer op een andere dag het gehele examen APK Bevoegdheidsverlenging opnieuw afleggen.
Als je een oude Keurpas of een diploma op MBO niveau 3 of hoger hebt, dan mag je aan het APK Keurmeester examen deelnemen. Daarnaast moet je vooraf ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De VOG aanvragen doe je via: https://www.vog-aanvraag.nl/aanvragen/. De volgende functieaspecten moeten worden aangevinkt bij het Algemene screeningsprofiel: 11 – 12 – 21 – 41 – 61.
Stel: je bent al een aantal jaren werkzaam als eerste automonteur en je voert onderhoudsbeurten uit, doet diagnoses en de wat meer ingewikkelde reparaties. Je monteert (elektronische) accessoires zoals trekhaken, carkits, alarmsystemen en de meer ingewikkelde audiovisuele systemen. Maar je hebt geen diploma om te kunnen aantonen dat je inderdaad op dit niveau kunt werken. Dan is een EVC-traject voor jou een oplossing. EVC staat voor Erkennen Verworven Competenties. Met een Ervaringscertificaat kun je op de arbeidsmarkt aantonen dat je voldoet aan de gevraagde competenties, en toegelaten worden tot het APK-Keurmeestersexamen. Een EVC-traject duurt ongeveer 6-12 weken. Meld je bij EVC-2020 (www.evc-2020.nl) aan voor zo’n EVC-traject. Bij EVC-2020 vind je ook meer informatie over EVC-trajecten.